No

Qualisoft, DNB og Helse Vest har med støtte av Innovasjon Norge laget et rammeverk for implementering av Process Center of Excellence (PCoC).

Velkommen til et gratis frokostseminar hvor vi gir deg en stegvis gjennomgang av rammeverket for å etablere og drifte et kompetansesenter for prosessledelse.

I 2016 gikk Qualisoft ut med spørsmålet: Hvordan bør selskapers kompetansesentre og styringssystem jobbe sammen for å skape bedre prosesser og resultater for norske virksomheter.

For å undersøke dette spørsmålet igangsatte vi et forsknings- og utviklingssamarbeid med DNB og Helse Vest, støttet av Innovasjon Norge. Funnene fra samarbeidsprosjektet er mange, og viser blant annet at etableringen av et Process Center of Excellence (PCoE) er en forutsetning for å oppnå høy prosessmodenhet.

Rammeverk for kompetansesenter for prosessledelse

Rammeverket forklarer videre hvordan et Process Center of Excellence samler alle initiativ for prosessledelse, det beskriver hvordan det skal driftes, hvem som skal drifte det og gir en stegvis forklaring for hva, hvem og hvordan.

Noen av punktene vi vil gå gjennom på frokostseminaret:

  • Hva er et kompetansesenter for prosessledelse
  • Hvorfor er det nødvendig å ha et kompetansesenter for prosessledelse
  • Når og for hvem er det aktuelt
  • Hva bør det inneholde av tjenester
  • Hvordan bør det organiseres og driftes
  • Hvilke ressurser/roller kreves
  • Hvilken verktøystøtte krever dette
  • Hvordan måle prosessmodenhet ved hjelp av QualiWare
  • Hva er forventede gevinster

Rammeverket spesifiserer også funksjonaliteten kompetansesentrenes støtteverktøy, virksomhetens styringssystem, må ha for å kunne bidra til virksomhetens arbeid med prosessmodenhet. Denne funksjonaliteten er standard i QualiWare, som prosjektet benyttet seg av.

-Rammeverket beskriver et kompetansesenters rolle på alle fem nivåer av en virksomhets prosessmodenhet. Det er derfor relevant både for virksomheter som har arbeidet lenge med prosessmodenhet og virksomheter som vurderer eller nettopp har startet sin prosessmodenhetsreise. 
Det forteller prosjektleder Ole Jakob Kjølvik fra Qualisoft. 

PS: visste du at QualiWare ble plassert som leder i Gartners Magic Quadrand for EA-verktøy i 2017?

Meld deg på gratis frokostseminar for å lære mer om hvordan din virksomhet kan opprette et Process Center of Excellence.

 

Gratis
08.30 - 10-00 (frokost fra kl. 08.00)
Oslo

Hva skal til for å etablere et center of excellence? Sammen med DNB og Helse Vest har Qualisoft funnet svaret. 

Ole Jakob Kjølvik

Agenda